VIDEOITA PSYCH-K®:STA

Videoita eri näkökulmista, mitä PSYCH-K® on ja mitä sillä voi tehdä?

Ensi alkuun Dr. Bruce Liptonin uusin video, jossa hän kertoo kuinka mieli toimii ja näyttää eri keinoja, kuinka mieleen voi vaikuttaa!

Bruce Lipton on käyttänyt PSYCH-K®:ta muuttaakseen oman elämänsä myös! Videolla hän kertoo hiukan omaa tarinaansa!

Myös oma tarinani englanniksi, kuinka PSYCH-K® löysi minut!

Tutkimus v. 2016 PSYCH-K®:n vaikutuksista!

Turkissa tehtiin tieteellinen tutkimus PSYCH-K®:sta keväällä 2016. Tutkimuspaikkana oli Healing Hall Istanbulissa. Tutkimus tehtiin paikallisen tutkimusryhmän kanssa yhdessä. He myös hoitivat haastattelut ja stressitason mittaukset.

Tutkimukseen osallistuneilla oli joko MS, Myastenia gravis ja/ diabetes diagnoosina. Heidän yleinen mielialansa oli masentunut ja he tunsivat olonsa stressaantuneiksi ja monet epätoivoisoiksi ajatellessaan sairauden laatua ja hoitoennustetta. Se, kuinka paljon sairaus rajoitti elämää, vaihteli ihmisestä toiseen.

Heitä haastateltiin ennen ja heti PSYCH-K -session jälkeen, 10 pv ja yli 2 kk sen jälkeen. Itse PSYCH-K sessioita oli kaksi jokaiselle.

Tämä tutkimus on vain alkua PSYCH-K:n tehosta ihmiseen kokonaisuutena!

Sanoitus on englanniksi, itse puhe on turkin kieltä.

Rob Williamsin tekemiä videoita PSYCH-K®:sta sekä sen tarpeesta maailmassa nyt.

PSYCH-K® on hyödyllinen myös yritysmaailmassa. PER-K® on PSYCH-K®:n businessversio. Matilde Santos Leal keskustelee Bruce Liptonin kanssa sen hyödyistä.


Kokemuksia kursseilta, seuraavassa PSYCH-K jatkokurssilta:

Tässä Ari Konkan mietteitä peruskurssista keväällä 2018!

PSYCH-K®:ta käytetään paljon henkisen ja fyysisen terveyden ylläpitoon ja parantamiseen. Rob keskustelee Duccio Locatin kanssa aiheesta.
Duccio kouluttaa PSYCH-K®:n kurssia Optimaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ohjelmaa, joka muuttaa käsityksesi terveydestä, sen luomisesta ja ylläpidosta!